logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Status

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Daken en muren vergroenen en beter benutten

Door: Gemeente
May 27, 2020
Wat willen we bereiken?

We willen daken vergroenen of zonnepanelen op de daken. Bijvoorbeeld in de Acaciastraat en Elsstraat. Zo neem de biodiversiteit toe en wek je stroom op. Met groene daken pak je ook afwateringsprobleem aan. Groene muren zorgen voor minder hitte.

Wat gaan we doen?

VVE’s kunnen elkaar opzoeken en een plan maken over hoe en waar groene daken, zonnepanelen, ondergrondse opslag van water en groene muren mogelijk zijn. De gemeente kan adviseren hoe je dit kan aanpakken maar kan ook contact leggen met organisaties (scholen, verzorgingstehuizen, etc.) in de wijk die hun dak nog niet benutten.

Wie zijn daarvoor nodig?

VVE’s, gemeente Den Haag, organisaties.

Dit agendapunt bestaat uit deze ideeën van bewoners:
Levende muren
Bijenkorfen plaatsen op parken en op daken
30 woningen voorzien van zonnepanelen
Groendaken / of zonnepanelen
Regenwater opvangen en hergebruiken

Reacties

Verbeteringen

Lars | May 27, 2020 11:35 PM

In de Bomenbuurt zijn veel Verenigingen van Eigenaars. Één loket dat alle coördinerende taken op zich neemt om zonnepanelen te plaatsen, groene daken te realiseren en regenwater af te koppelen van het riool is ontontbeerlijk om de klimaatdoelen in de Bomenbuurt te realiseren.

caroline | May 29, 2020 10:58 PM

Eén loket voor VvE ook in de Bloemenbuurt en ter ondersteuning van alle duurzaamheidsvragen is hard nodig.jan | May 31, 2020 5:38 PM

ondersteunen van bewoners in onderhoud van gevelbegroeiing door in de winter een hoogwerker ter beschikking van de bomenbuurt te stellen van waaruit de gevelbegroeiing wordt gesnoeid. ( Haags groenbedrijf, Habo? )CRM | June 6, 2020 1:57 PM

Informatie ter beschikking stellen over welke gevelbegroeiing kan helpen bij het zomer's koel en 's winters warm houden van het huis.Vragen

K | May 27, 2020 11:37 AM

Doet de woningbouw mee ? En zo nee, waarom niet

Gemeente | May 28, 2020 2:52 PM

Die gaan we hiervoor benaderen als voldoende bewoners dit agendapunt belangrijk vinden. Het overgrote deel van de woningen is overigens in particulier bezit. Voor dit punt is het belangrijk dat VVE's hier in samen willen werken.caroline | May 29, 2020 11:00 PM

Ik weet dat bijen belangrijk zijn. Maar om nu bijenkorven te plaatsen op daken, ik moet daar eerlijk gezegd niet aan denken. Mag dit aub beperkt blijven tot de parken? Ik wil op mijn balkon(netje) nog graag kunnen genieten.Gemeente | May 31, 2020 9:57 AM

Wist je dat je direct energie kunt besparen met de gratis 'direct bespaar actie' van de gemeente. Zie https://www.duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiebespaaractie/Robbert | June 1, 2020 10:48 AM

Ik ben het gesprek aangegaan binnen mijn VVE om zonnepanelen op het dak (130m2) te plaatsen. Geen interesse bij de buren, voor mezelf zou wel mogen, maar de bovenburen willen wel dat er ruimte blijft voor een dakterras...De ruimte die ik dan kan gebruiken kan met heel veel moeite misschien 8 panelen in zeer ongunstige ligging. Dus niet rendabel om van het gas af te stappen. Hoe ver kan een VVE gaan? En welk recht heeft de bovenbuur op het claimen van het dak voor een dakterras?Cokky | June 5, 2020 3:00 PM

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat bijenkorven slecht zijn voor de biodiversiteit zoals vlinders en kevers. Het is belangrijk dat de omgeving aantrekkelijk is voor wilde bijen.Login om verder te gaanCancel