logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Status

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Door: Gemeente
May 27, 2020
Wat willen we bereiken?

Dit agendapunt bevat zeer uiteenlopende ideeën, maar ze hebben een ding gemeen: alles om de Bomen- en Bloemenbuurt te vergroenen. Van vergroenen van de middenberm en plantsoenen verbeteren, tot het uitdelen van zaailingen (jonge bomen en planten) voor in de tuin aan buurtbewoners.

Wat gaan we doen?

Op plekken, waar dat kan, de wijk vergroenen en bewoners stimuleren om dit ook met hun tuin te doen.

Wie zijn daarvoor nodig?

Bewoners, gemeente Den Haag.

Dit agendapunt bestaat uit deze ideeën van bewoners:
Betere afwatering
Groene middenstrook op de Laan
Regenwater opvangen en hergebruiken
Brede middenberm als ‘groene vinger’
Gratis Zaailingen buurt groener en koeler
Hogere graslanden wingerdplein terug
Beleving op RK plantsoen

Reacties

Verbeteringen

José | May 27, 2020 10:39 AM

De groene middenstrook op de Laan van Meerdervoort en dan specifiek het gebrek aan bomen op het stuk tussen Valkenboskade en Goudenregenstraat. Dit i.t.t. tot de Laan van Meerdervoort na de Laan van Eik en Duinen waar maar liefst 4 rijen bomen staan.

Gemeente | May 28, 2020 3:00 PM

Op dit deel is helaas te weinig ruimte om bomen toe te voegen. Zie ook reactie op het ingediende idee hierover.

Cokky | June 5, 2020 2:44 PM

De stoep aan de kant van de Bomenbuurt tussen de Valkenboskade en Egelantierstraat is breed genoeg om enkele bomen te plantenJeroen | May 27, 2020 2:10 PM

Ik zou in de Abeelstraat aan beide kanten bomen willen, ene aan beide kanten parkeerplaatsen (dan gaar er iets van de stoep af, maar nu parkeert iedereen al op de stoep)

Matthijs | May 29, 2020 12:33 PM

Als iemand die alleen daar over de stoep loopt ben ik het toch eens met de parkeerplaatsen. Dan is er tenminste een duidelijk lijn tussen parkeren en lopen.Computer | May 28, 2020 10:24 AM

Als indiener van 'Hogere graslanden wingerdplein terug' (de 2 bollenveld-stroken worden niet meer gemaaid). Vorige week zijn alle veldbloemen weer omgewaaid. Nu is het kaal en leeg.

Aanvullend voorstel: de meest Oostelijk gelegen bank (kant vd Kerk) op het Wingerdplein staat voor een stukje 'groen' dat helaas regelmatig geschoffeld wordt. Het gevolg? Droog zand dat een ideale kattenbak vormt :( Ik heb het ingezaaid met allerlei bloemensoorten (afwachten wat er dit en volgend jaar kan opkomen)

Computer | May 28, 2020 10:25 AM

... dus het zou fijn zijn als de Gemeente daar niet meer gaat schoffelen. Dank :)

Computer | May 28, 2020 10:26 AM

omgewaaid** moet zijn: omgemaaid :) Daarnaast kon ik niet reageren op voorstel om er een groentetuin van te maken. Dus: Ben ik geen fan van. Doel is om insecten te helpen en beetje natuur terug te krijgen (kinderen leren ervan!). Daarnaast moet moestuin intensief bijgehouden worden en is gevoelig voor sabotage / urine. Daarnaast is niet maaien veruit het goedkoopst en ontspannend :)

Marc | May 28, 2020 6:30 PM

Geheel mee eens. Meerdere bewoners uit de straat pleiten hiervoor. Daarnaast worden de hekjes gebruikt om fietsen tegen aan te stallen. Met als gevolg dat er schade aan de auto's komen i.v.m. de smalle stoep. NOTE: ook wordt er te weinig onderhoud gepleegd aan het veld. Veel onkruid tussen de stenen en de beplating. Als bewonersplatform hebben wij vanuit gesprekken met de bewoners een voorstel ingediend bij de gemeente voor aanpassingen. Wordt vervolgd! Groet, MarcCRM | June 6, 2020 1:26 PM

kruiwagens en tuinaarde beschikbaar stellen zodat het zand in boomspiegels afgevoerd kan worden/gemengd met tuinaarde. Als je plantjes in een zanderige boomspiegel neerzet overleven ze dit meestal niet.Dorien | June 9, 2020 10:11 AM

De middenstrook van het Thomsonplein is een zogenaamde groenstrook, van oorsprong goed aangeplant maar door het droge weer en met name de honden nu een openbare honden uitlaatplek. De meeste eigenaren van de hond ruime de uitwerpselen wel op, maar daar zit tevens een probleem dat zij het plantsoen daardoor vertrappen.
Ik zou graag zien dat de beplanting wordt bijgewerkt en het plaatsen van bordjes met een afbeelding van een hond met de tekst "Hier niet", zoals bv ook op het Goudenregenplein.Rene | June 9, 2020 4:17 PM

Middenberm Thomsonlaan tussen Valkenbosplein en Thomsonplein:
- Behoud van bomen en groen, bijplanten (grotere) bomen waar deze ontbreken. Aanvullen (inheemse) struiken.
- Groenstrook verbreden vermindering parkeerplekken
- Bestrating/parkeerplekken als in Fahrenheitstraat
- Op kopse kanten fietsennietjes uitbreiden
- Plaatsen plastic containerEls | June 9, 2020 7:34 PM

Beleving RK plantsoen: van harte mee eensEls | June 9, 2020 7:43 PM

Met alle bouwactiviteiten, kap populieren en noodlokalen voor het Segbroekcollege ziet de groenstrook tussen de Goudsbloemlaan en Segbroeklaan er haveloos uit. Terwijl deze strook samen me het deel van de Haagse Beek op de kop van de Ranonkelstraat onderdeel is van een ecologische verbindingszone én beschermd stadsgezicht. Kan dit deel meegenomen worden met de inrichtings- en beheerplannen voor de ecologische verbindingszone Haagse Beek?Vragen

Hendrike | May 28, 2020 10:47 PM

In veel tuinen is bijna geen onbedekte bodem te vinden en er bestaan ook kale (lelijke) muren. Misschien kunnen buurt-/straatbewoners als bijdrage voor de klimaataanpassing (!) in een wedstrijd toekomst-workshops organiseeren en samen met experten milieuvriendelijkere tuinen/dakterrassen designen. De besten worden dan met hulp van subsidie realiseerd.
Hebben jullie nog betere ideeén? Is "tegels voor planten te ruilen" een success?

CRM | June 6, 2020 1:23 PM

Kunnen we hulp/subsidie regelen om tegels te verwijderen wanneer die vast liggen met beton/cement of wanneer ze te groot/zwaar zijn voor de bewoners?

Gemeente | June 8, 2020 9:57 AM

Beste CRM, bent u bekend met Den Haag Doet Burenhulp? Buren worden hier aan elkaar gekoppeld om elkaar te helpen. Dit kan ook een klusje in huis zijn. Zie hiervoor denhaagdoetburenhulp.nl.Niels | May 29, 2020 3:50 PM

Stoppen met het maaien van de bermen op de Groot Hertoginnelaan en langs de Segbroeklaan. Dit zijn kleine ecologische paradijzen voor bijen, hommels en andere insecten en de wilde bloemen zijn een lust voor het oog.Login om verder te gaanCancel