logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Status

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Reacties

Verbeteringen

Marjolijn | May 27, 2020 10:45 AM

De middenberm van Thomsonlaan tussen Eikstraat en Berkstraat wild laten en omvormen tot " tiny forest" dwz met inheemse struiken en bomen beplantenMarjolijn | May 27, 2020 10:50 AM

Het talud van de Valkenboskade tussen Hanenburglaan en Thomsonlaan is mooi met fluitekruid, struiken en grote bomen.
Het taluddeel tussen Thomsonlaan en Laan van Meerdervoort ook zo ontwikkelen

Nienke | May 27, 2020 10:06 PM

Liever niet er staan al genoeg bomen. Te hoge bomen maken de straat donker en onaantrekkelijker. Ik woon op dat stuk van de kade en vind het groen prachtig zoals het Is. Ik kan er op het bankje in de middagzon heerlijk van genieten.Tarik | May 27, 2020 11:37 AM

Die suggestie van de jeux de boules baan naast de panchobar is niet ingediend door een omwonende. Ik ben als omwonende ontzettend tegen dit plan, we hebben al meer dan genoeg overlast van deze bar. De burgemeester is voornemens de vergunningen in te trekken dus zou raar zijn als de gemeente nu zon plan zou uitvoeren. Daarnaast is het niet oke om met gemeenschapsgeld dat cafe commercieel voordeel te verlenen. Veel stemmen komen niet van buurtbewoners maar van bezoekers en vrienden van het cafe!

Gemeente | June 4, 2020 9:02 AM

Aan het idee is de voorwaarden verbonden dat er voldoende draagvlak moet zijn onder direct belanghebbende. In een volgende fase wordt dit verkend samen met initiatiefnemer.K | May 27, 2020 11:45 AM

Beukstraat bestraten met klinkers. Bankje bij de vleugelnootboom. Meer fiets nietjes. Motoren uit de fietsenstalling.Teun | May 27, 2020 7:14 PM

Offer twee parkeerplaatsen op in pijnboomstraat aan beide zijden van de ORAC, zodat er 25 fietsen kunnen staan en de mooie brede stoep verschoond blijft van de vele fietsen die er staan. Ook meer fietsnietjes ipv tegen de bomen parkeren.Ellen | May 28, 2020 9:10 AM

Verbod op parkeren van busjes , bestellers en campers op de sportlaan en Rodekruislaan.
Of betaald parkeren, zo kun je alle parkeerders weren die de auto parkeren en met de fiets naar huis gaan

Olga | May 31, 2020 10:40 AM

Kan deze nutteloze straat, die alleen voor gratis parkeren gebruikt niet worden om gevormd tot een fiets en voetpad door het park?

CRM | June 6, 2020 1:42 PM

het tulpenveld van dit voorjaar was fantastisch!Simone | May 28, 2020 1:36 PM

Inrichting Thomsonlaan tussen Goudenregenstraat en Valkenboskade (nooit gestart)Jef | May 29, 2020 10:29 PM

Maak van de Azaleastraat een mooiere straat en een duidelijke 30 km-zone door er klinkers te leggen. Het verkeersplateau is er al ... Nu nog de volgende stap.annemiek | May 30, 2020 10:42 AM

Offer in de Elsstraat twee parkeerplaatsen op om ruimte voor fietsen te maken. Voor scooters en bakfietsen moet gratis ruimte worden vrijgemaakt in de fietsenstalling in de Beukstraat. Scooters en bakfietsen moeten dan verplicht in de stalling geplaatst worden. .Marit | May 31, 2020 10:45 AM

Kan bij de boom in de beukstraat niet ook een fietsenvlonder komen? Misschien zijn we dan direct af van de foutparkerende auto'sRobbert | June 1, 2020 10:39 AM

Fietsnietjes kunnen goede parkeerplek zijn als er goede handhaving is op wrakken en oneigenlijk gebruik door bijvoorbeeld de populier. Wat niet moet gebeuren is dat de schaarse stoepruimte wordt opgeofferd. Bij onze portiek is het kleine pleintje voor de portiek een ontmoetingsplaats waar we elkaar treffen, kleine kinderen spelen. Offer dan een paar parkeerplaatsen op middenin de straat. Dan staan de fietsen ook bij de huizen van wie ze zijn.Remco | June 3, 2020 8:09 AM

In de Zonnebloemstraat (grenzend aan LVM) is onlangs voor een tweede maal de middenberm voorzien van nieuwe bestrating. De kwaliteit van leggen valt echter tegen. Tegels liggen scheef en steken uit. Na melding bij de gemeente zijn enkele tegels verlegd maar het probleem is nog niet opgelost.Remco | June 3, 2020 8:15 AM

Ik ben geen voorstander van extra ontmoetingsbankjes plaatsen. De banken die in de Bosjes van Pex staan worden al regelmatig gebruikt door hangjongeren.Trudi | June 3, 2020 11:42 AM

In de Berberisstraat zouden een paar parkeerplaatsen opgeofferd kunnen worden voor stalling van fietsen. Het zou fantastisch zijn als de trottoirs weer 'fietsvrij' zijn zodat mensen met kinderwagens en scootmobiels er zonder problemen langs kunnen en er ook ruimte is voor was perkjes voor planten. De straat is nu aan 1 kant heel kaal en stenigmarika | June 4, 2020 7:58 PM

Helemaal eens met verfraaiien van het Thomsonplein, echter oneens met het samenvoegen van het plein met de tussenberm op Thomsonlaan en daar een grote rotonde te maken. Dergelijk rond punt creeert een groot verkeersplein en drukte in het smalle straatje achter het plein. Dergelijke rotonde zal ook Ten koste gaan van parkeerplaatsen, waar nu ook al vaak tekort aan is voor bewoners. Graag het Thomsonplein opfrissen, er een leuke groene plek met bankjes van maken ed.CRM | June 6, 2020 1:52 PM

De publieke ruimte eerlijker verdelen tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. Dit heeft gevolgen voor de stalling: meer fietsen verhuizen van de stoep naar een parkeervak op straat. Meer bewegingsruimte voor bewoners met een rollator. Omdat een groot deel van onze wijkbewoners geen eigen tuin heeft dient er voldoende ruimte te zijn om elkaar buiten te ontmoeten: e.g. bankjes en ontmoetingsplaatsen.Tineke | June 6, 2020 4:38 PM

Het aangeven van de 30-kmzone in de wijk vind ik zelf niet heel duidelijk. Meer aanwijzingen kunnen m.i. geen kwaad.
Zelf maak ik gebruik van een betaalde fietsenstalling. Zijn er voldoende in de wijk? Dat lost ook al een deel van het te veel aan fietsen op de stoep op.buurtbewoners | June 9, 2020 3:37 PM

Een speelplaats (o.a trampoline) past geenszins in het beeld van dit groene deel van de Thomsonlaan (tussen het Valkenbosplein en Thomsonplein).Bovendien zijn al door de gemeente speelvoorzieningen op naburige pleinen
ingericht waarvan gebruik kan worden gemaakt zoals in de Kastanjestraat, de Acaciastraat, de Ieplaan/Segbroeklaan en Rodekruisplantsoen, op een verkeersveilige plek. Wij pleiten dus voor behoud van het karakter van onze laan met meer groen.

donald | June 11, 2020 8:57 AM

Het gebruik van de vorige trampoline was een daverend succes. Zowel voor de kinderen uit de omliggende straten als voor de kinderen uit de gehele buurt. Niet alleen de mogelijkheid om te spelen en springen, maar zeker ook de onderlinge contacten en vriendschappen die tussen de kinderen en hun ouders zijn ontstaan is echt bijzonder om te zien. De trampoline is daarmee veel meer dan alleen een speeltoestel in de openbare ruimte. Het groene karakter van de laan moet ook zeker behouden blijven.Els | June 9, 2020 8:00 PM

Bij Fit en gezond:
- De Sportlaan is een drukke hoofdverkeersweg, dat is geen goede plek voor fitnessoefeningen. Fitnessoefeningen vragen om een meer beschutte ruimte, zoals een park. De bosjes van Pex zouden zich daar beter voor lenen.
- De herinrichting van de weg is net klaar, de groenstrook is een ecologische verbindingszone en onderdeel van een groter geheel. Geef het een kans om te groeien en ook die ecologische verbindingszone te worden.donald | June 11, 2020 9:04 AM

Met de ophanden zijnde rioleringswerkzaamheden zijn er kansen om de Thomsonlaan in zijn geheel, van Goedenregenplein - Valkenbosplein integraal aan te pakken.
Groen, spelen en ontmoeten zijn hierin speerpunten lees ik en de vele auto p-plaatsen kunnen anders gebruikt worden. Een mooie uitdaging voor de buurt!Vragen

Monique | May 27, 2020 6:10 PM

Heel leuk de bankjes! Maar hoe kunnen we voorkomen dat het hangplekken worden en erop geslapen wordt?Simone | May 28, 2020 1:33 PM

wanneer wordt het gedeelte van deThomsonlaan tussen de Valkenboskade en de Goudenregenstraat aangepakt.
De rest van de laan ( en alle omliggende straten) is ingericht met klinkers en nette parkeerplekken. Ook is het bord met max snelheid van 30 km niet goed zichtbaar bij het aanrijden vanaf het Goudenregenplein

Gemeente | May 28, 2020 2:55 PM

Over een aantal jaar wordt het riool vervangen in de Bomenbuurt. Dit biedt kansen om de straat ook te voorzien van een nieuwe inrichting. De verwachting is dat rioolvervanging ergens in 2022/2023 gaat starten en meerdere jaren gaat duren. Borden die vervaagd zijn kunt u melden via de gemeentelijk website. Deze worden dan zo snel mogelijk vervangen.

Robbert | June 1, 2020 10:41 AM

Het is fijn als die planning duidelijk wordt. Ik woon nu 6 jaar op deze plek en sindsdien wordt telkens geroepen: Nee we passen de straat niet aan nu, over een paar jaar gaat dat in één keer mee met vervanging van het riool. Ondertussen is het een lappendeken van niet meer schoon te houden en kapotte straatstenen.Jacqueline | May 28, 2020 7:30 PM

In het Seghbroekpark ter hoogte van het Seghbroekcollege en het stenen kunstwerk in de vijver is een jonge eik gepland die over een paar jaar het zicht op de vijver en de prachtige doorkijk voor de bewoners wegneemt. Waarom is deze hier geplaatst en is er niet voor een lagere soort boom gekozen (bijv. kersenbloesem) die ook geen gevaar oplevert voor de processierups? Kan hier nog iets aangedaan worden. Bewoners zijn hierin niet gekend.Henny | May 29, 2020 12:37 PM

Bij de herinrichting van het Goudsbloem winkelplein is groen een belangrijk onderdeel. Eind dit jaar volgt de herinrichting van het woongedeelte van de Goudsbloemlaan het is ook hier noodzakelijk, voor het aanzien van de straat , dat het groen hier een belangrijk onderdeel van is. Het is op dit moment een enorm rommelig en slordig gebied met veel onkruid en brandnetels. Sinds de nieuwe aansluiting met de Segbroeklaan is er geen onderhoud meer gepleegd.Robbert | June 1, 2020 10:43 AM

Via het portaal van de gemeente was het mogelijk om een plantenbak voor de open ruimte aan te vragen. Als buren onderhield je die dan. Dat heb ik meerdere malen namens onze portiek gedaan, maar nooit reactie op gekregen. Aangezien er wel gereageerd werd op verzakkingen, is de wijze waarop ik de aanvraag indiende wel goed geweest. Wat is het beleid nu op plantenbakken vanuit de Gemeente om groen te stimuleren?

Gemeente | June 4, 2020 9:04 AM

Stuur even een berichtje naar wijkagendabomenbloemenbuurt@denhaag.nl zodat we je in contact kunnen brengen met de medewerker die hierover gaat. De mogelijkheid voor plaatsing zijn er onder voorwaarden nog steeds.Hans | June 5, 2020 12:03 AM

Voor de flat kruising Sportlaan/Segbroeklaan grenzend aan de rotonde zijn na de wegwerkzaamheden 2 kale velden overgebleven. Ze zijn nooit beplant, er groeit allemaal onkruid en ze dienen vnl. als hondenuitlaatplaats. Het is geen gezicht. Kan dit ook meegenomen worden in de plannen?Login om verder te gaanCancel