logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Status

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Verkeersveiligheid verbeteren

Door: Gemeente
May 27, 2020
Wat willen we bereiken?

Veiligere en rustigere straten, vooral voor fietsers en voetgangers. Betere doorstroming van het verkeer. Bijvoorbeeld in de Zonnebloemstraat, Eikstraat, Berkstraat, Thomsonlaan en Haneburgerlaan. De Goudenregenstraat herinrichten, handhaven en gedrag verbeteren van verkeersdeelnemers.

Wat gaan we doen?

Een plan maken zodat straten eenrichtingsverkeer kunnen worden. Op zo’n manier dat de verkeersdoorstroming in de wijk goed blijft en er niet ergens anders gevaarlijke plekken ontstaan. Een nieuw plan maken voor een veiligere Goudenregenstraat. Mensen aanspreken op hun verkeersgedrag en daar waar nodig handhaven.

Wie zijn daarvoor nodig?

Bewoners, politie (wijkagenten), gemeente Den Haag.

Dit agendapunt bestaat uit deze ideeën van bewoners:
Eenrichtingsverkeer
Eenrichtingsverkeer Zonnebloemstraat
Eenrichtingsverkeer in smalle straten
Stoplichten Goudenregenstraat
Verkeersveiligheid
Verkeer en veiligheid goudenregenstraat
Sociaal parkeren
Woonerf
Bassischolen (halen en brengen)

Reacties

Verbeteringen

René | May 27, 2020 12:07 PM

Één richting verkeer op de Sportlaan tussen Houtrustweg en Goudenregenstraat daardoor een veiligere kruising voor fietsers op Houtrustweg en betere parkeergelegenheid op sportlaanSanne | May 27, 2020 3:31 PM

Een spiegel te plaatsen bij de kruising van Thomsonlaan/Valkenboskade (ter hoogte van restaurant de sushimeisjes) Door het transformatorhuisje is heel lastig te zien of er verkeer aankomt wanneer je wilt oversteken/afslaan naar de Valkenboskade. Een spiegel kan wellicht op de hoek worden geplaatst zodat te zien is of er verkeer aankomt.

Gemeente | May 28, 2020 2:29 PM

Verkeersspiegels worden sinds 2013 niet meer geplaatst in Den Haag omdat dit schijnveiligheid in de hand werkt. Verkeersdeelnemers vertrouwen teveel op de spiegel waardoor ze minder oog hebben voor het overige verkeer. Zie ook reactie op het ingediende idee.

Allard | June 1, 2020 2:06 PM

Eens met het overzichtelijker maken / houden van hoeken. Op Irisplein zie ik graag een spiegel t.h.v. speeltuin die overzicht geeft voor hoek Magnoliastraat / Irisplein.Monique | May 27, 2020 6:14 PM

Onmogelijk maken dat auto's op hoeken van straten parkeren. De verkeerssituatie is zodoende niet te overzien

Allard | June 1, 2020 2:11 PM

Het is wettelijk verboden om binnen 2m van hoek te parkeren. Geef een prent, dan kijken ze wel uit de volgende keer. Op Irisplein hebben ze alle stoepen al aangepakt en zijn we 25 parkeerplekken kwijtgeraakt.Super slechte indeling gemaakt door gemeente.Laatkomers zijn gedwongen om ofwel op de stoep/hoek te parkeren of 3 straten verder (helaas). 2 jaar geleden kon je makkelijk je auto kwijt, nu is het een kriem.Teun | May 27, 2020 7:06 PM

Zebrapad op kruising ieplaan - pijnboomstraat zodat bewoners van dreeshuis veilig en makkelijk kunnen oversteken richting fahrenheitstraat. Nu lopen ze met rollator/rolstoel over het asfalt omdat de stoep op midden stuk nog verhoogd is.Joan | May 27, 2020 8:07 PM

Kruis plaatsen op de weg bij oversteek van Goudenregenstraat naar Hanenburglaan, nu kun je er bijna niet oversteken. Of zebrapad met stoplicht. Erg gevaarlijk punt om over te steken.

Allard | June 1, 2020 2:13 PM

Stoplichten te alle tijden vermijden. Kost (onderhouds)geld. Beter het gedrag van mensen beinvloeden. Er zijn bewezen exerimenten (Drachten bijv.) waarbij juist het weghalen van ALLE borden/stoplichten juist leidt tot meer veiligheid. Men gaat nadenkenEllen | May 28, 2020 8:30 AM

Sportlaan de trottoirs versmallen, fietspaden aanleggen. De esdoorns vervangen door niet luis gevoelige bomen. De parkeervakken met witte steentjes markeren. De uitritten met witte steentjes np markeren. (Uitritten te vaak geblokkeerd door fout parkeerdes).Ellen | May 28, 2020 8:34 AM

Fietsers richting op de rotondes aan laten geven.Nu duiken fietsers zonder te kijken de rotonde op met de instelling ik heb toch voorrang!

Gemeente | May 28, 2020 2:33 PM

Handhaving en politie hebben veel taken, moet dit een van de prioriteiten zijn volgens jou? Of zijn er andere manieren om het gedrag te beïnvloeden? Heb je daar ideeën voor?Ellen | May 28, 2020 8:36 AM

Motoren controleren op geluidsnormen overlast.

Gemeente | May 28, 2020 2:33 PM

Hier geldt hetzelfde voor als vraag hierboven.

Allard | June 1, 2020 2:08 PM

Hoeveelheid motoren in onze buurt is zeer beperkt, incl. auto's met zware motoren. Ik moet zeggen iedereen in de bloemenbuurt houdt zich netjes aan het beperken van geluid.Fleur | May 28, 2020 8:42 AM

Snelheidscontrole op de Goudenregenstraat, tegen racende brommers (en auto's).

Niels | May 29, 2020 3:48 PM

Graag ook de Groot Hertoginnelaan tussen de laan van meerdervoort en de conradkade - dit is een soort racebaan geworden..

Gemeente | May 31, 2020 9:40 AM

Dit kan incidenteel een oplossing bieden maar hoe zorgen we er samen voor dat verkeersdeelnemers zich aan de regels houden?

Dave | June 9, 2020 9:34 AM

Smallere rijstroken met fietspadden vermindert natuurlijk de snelheid, omdat de autos minder ruimte hebben en mensen moeten meer aandacht aan hun omgeving geven.Jan | May 28, 2020 12:12 PM

Parkeerplaatsen van de Jumbo openstellen

Olga | May 31, 2020 10:31 AM

Met nog meer auto’s in dat poortje wordt het nog gevaarlijker voor voetgangers.

Els | June 9, 2020 7:49 PM

Heel erg eens met Olga! De Anemoonstraat zou een mooie plek zijn om te vergroenen: een mooi buurtplantsoentje met bankjes en veel fietsparkeerplaatsen.carola | May 29, 2020 3:22 PM


In de smalle zijstraten van de Fahrenheitstraat zou het prettig zijn als de stoepen iets versmald zouden worden zodat de rijweg iets breder wordt . Als er al een parkeerplaats is, is het vaak nog lastig inparkeren aangezien je dan bij het indraaien het risico loopt de auto aan de andere kant van de straat

peter | May 30, 2020 2:33 PM

Nog smallere stoepen? Iemand met rollator of kinderwagen kanaal bijna niet over de stoepen lopen door een combinatie van geparkeerde fietsen, scooters en tegeltuintjes met “brede beplanting”Olga | May 31, 2020 10:35 AM

Verwijderen nieuwe kruising Goudsbloemlaan-Segbroeklaan: het is daardoor onveilig geworden voor fietsers door snel afslaand verkeer of juist wachtende rijen auto’s en er is sluipverkeer door ontstaan door de Ranonkelstraat (je skipt dan namelijk 2 rotondes.Marit | May 31, 2020 10:39 AM

Kan de proef die gedaan is met de Schoolstraat niet gewoon ingevoerd worden? En geen vrachtwagens laden en lossen in Fahrenheitstraat tussen 8 en 830Olga | May 31, 2020 10:51 AM

Bosjes van Pex autovrij (houden zoals tijdens de quarantaine) komt de veiligheid ten goede van spelende kinderen en er ontstaat voor het gevoel een groter park en meer rust. En de Daal en Bergselaan beter inrichten en handhaven op op de stoep geparkeerde auto’s van sportieve tennissers. Daar Ontstaan ook telkens gevaarlijke plekken voor ( jonge) fietsersjan | May 31, 2020 5:32 PM

Op goudenregenstraat 30km / uur instellenRobbert | June 1, 2020 10:29 AM

Het winkelgebied van de fahrenheitsstraat is na de herindeling enkele jaren geleden veranderd naar een 30km zone en alle kruisingen zijn gelijkwaardige kruisingen geworden (rechts heeft voorrang) dus ook van de kleinere zijstraatjes. Veel automobilisten lijken dat nog niet te weten of willen hebben onthouden en razen flink door. Ik denk dat herhaling van de 30-borden kan helpen, maar ook een periode wat intensievere handhaving. Voor de smallere zijstraten is eenrichtingsverkeer wenselijk.

Allard | June 1, 2020 2:17 PM

30km op straat geverfd heeft meer inpact dan borden.Remco | June 3, 2020 8:21 AM

Ik ben het helemaal eens met Anton, die stelt dat de huidige situatie van de Zonnebloemstraat ervoor zorgt dat automobilisten zich hoffelijk opstellen door ruimte voor elkaar te maken om te passeren. Dit ervaar ik als prettig. Bovendien is het erg fijn om de Zonnebloemstraat van zowel de Sportlaan- als de LVM kant in te kunnen rijden.Eelco | June 4, 2020 7:32 AM

Als je van de begoniastraat de Goudsbloemlaan opkomt heb je volgens mij voorrang op het verkeer dat van links komt. Regelmatig moet ik echter vol in de rem omdat het verkeer van links denkt dat ze op een voorrangsweg rijden. Dus ofwel de borden moeten duidelijker of de Goudsbloemlaan moet een voorrangsweg worden en dus haaientanden plaatsen in de begoniastraat. Dan is het voor iedereen duidelijk.Tineke | June 6, 2020 4:25 PM

Ben voorstander van éénrichtingsverkeer in de smalle zijstraten van de Fahrenheitstraat; het liefst dan ook voor fietsers, etc. Een bakfiets, die niet reageert op een auto, die al in de straat rijdt, is ook een probleem. Geen smallere stoepen. M.i. kan iemand met een rollator nu al vaak niet langs de fietsen, die er staan, een scootmobiel dus al helemaal niet. Beter leren inparkeren is een andere optie.Vragen

Anton | May 27, 2020 9:48 PM

Het idee van eenrichtingsverkeer in de Zonnebloemstraat wordt van eenzijdig belicht. Het huidige tweerichtingsverkeer drukt aanmerkelijk de snelheid van met name auto's. Men wordt immers gedwongen op elkaar te wachten in een inham, een uitrit of op een kruising en zo hoffelijk in het verkeer jegens elkaar te zijn. Tweerichtingsverkeer heeft aldus een veiligheid bevorderend effect, óók voor fietsers.

Gemeente | May 28, 2020 2:25 PM

In september start een pilot met tijdelijk 1 richtingsverkeer zodat de voor- en nadelen ervaren kunnen worden. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt gerespecteerd. De buurt wordt hier na de zomer over benaderd. Zie ook reactie op idee wat hiervoor is ingediend.

Michiel | May 28, 2020 9:56 PM

De straat was vorig jaar al een tijd eenrichtingsverkeer. Hoe is dat bevallen? Waarom nog een pilot nodig?

Gemeente | May 31, 2020 9:30 AM

Omdat waarschijnlijk niet iedereen meer weet hoe dat was. Met deze tijdelijk proef willen we iedereen de mogelijkheid bieden om een gewogen voorkeurstem uit te brengen.Jan | May 28, 2020 12:11 PM

Wanneer kunnen de parkeerplaatsen van de Jumbo gebruikt worden?

Gemeente | May 31, 2020 9:36 AM

Als gemeente weten we alleen dat het dak, wat nu nog op het parkeerterrein ligt, aan het begin van de zomer wordt geplaatst. Als dit volgens planning gaat zou de Jumbo het parkeerterrein kort daarna kunnen openen. Maar dat is aan de Jumbo.

Allard | June 1, 2020 2:20 PM

dak staat er al bijna een jaar en nog steeds is het parkeerplaats dicht. Helaas is deze parkeerplaats door slinkse wijzen van Jumbo vergunning gekregen.HA | May 28, 2020 1:30 PM

1 richtingverkeer is goed voor haastige rijders. En slecht voor aanwonenden, die moeten dan veel meer omrijden. Dat kost extra benzine en is slecht voor milieu en de portemonee.Gemeente | May 28, 2020 2:40 PM

In verband met de heropening van basisscholen heeft de gemeente schoolstraten ingericht. Wat vinden bewoners hiervan? Zie artikel: https://decorrespondent.nl/11240/den-haag-laat-zien-dat-het-kan-de-straat-bij-school-inrichten-voor-scholieren/1181853123000-2e484323

Jef | May 29, 2020 10:18 PM

Door de Azaleastraat rijden ook veel scholieren, en andere fietsers. Ze rijden vaak naast elkaar en dat geeft gevaarlijke situaties doordat auto's dan gaan inhalen, vlak voor de kruising met de Magnoliastraat. Zou het beter worden als het een schoolstraat is?kees | May 28, 2020 2:48 PM

De vrije fietspaden aan beide zijden Laan van Meerdervoort worden regelmatig in de tegengestelde richting bereden. Hoe kan nog nadrukkelijker worden duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling is.
De busjes van koeriersdiensten rijden regelmatig op de fietspaden en zelfs op de trottoirs. Sommige haastige koeriers rijden te hard, wat eens tot een ongeluk zal leiden. Op gedrag aanspreken helpt meestal niet. De geldende verkeersregels en -borden helpen niet. Hoe beter aanpakken?Hanneke | May 29, 2020 12:11 PM

Kan er wat gedaan worden aan het fietsen op de stoep? Met name in de Fahrenheitstraat ontstaan gevaarlijke situaties daardoor.

Gemeente | May 31, 2020 9:39 AM

Fietsen op de stoep is een veel voorkomend probleem. Handhaving heeft hier aandacht voor alleen kan hier niet de hele dag blijven staan om hierop toe te zien. Zijn er andere ideeën om dit tegen te gaan?Niels | May 29, 2020 3:46 PM

Verkeer in de ochtendspits van de Morsestraat is zo druk dat de fietsen te weinig plek hebben, dit is gevaarlijk. Hierdoor fietsen / brommen mensen met volle snelheid over de stoep. Al meerdere malen zijn mijn kinderen bijna aangereden als ze het huis uit lopen. Dit kan eenvoudig opgelost worden door een kant van de straat als niet parkeren aan te merken en betaald parkeren naar 09:00 te brengen ipv 18:00. De geparkeerde auto's zijn woon/werk verkeer - in het weekend is de straat nagenoeg leeg.

CRM | June 6, 2020 1:32 PM

wellicht kunnen de ORAC's ook anders geplaatst worden, zij nemen ook ruimte in.jan | May 31, 2020 5:27 PM

ik bestrijd dat het een verkeersonveillige buurt is . de fahrenheitstraat was problematisch en is verbeterd. verder is er weinig mis. Ik ben het helemaal niet eens met de oplossing. eenrichtingsverkeer leidt niet tot meer veiligheid
wel tot harder rijden . er komt ook niet meer ruimte in straten met eenrichtingsverkeer omdat de maat tussen de auto's al minimaal (3,50) is. er komt dus niet meer ruimte voor fietsers. Erg lelijk is ook dat er op alle hoeken van straten verkeersborden staan.jan | May 31, 2020 5:29 PM

laad en los tijden goed afspreken en handhaven tijdens de ochtendspits dus niet ivm schooltijden'.Henk | June 1, 2020 11:20 AM

Tijdens de reconstructie van de Sportlaan/Segbroeklaan hebben we als bewoners van de Zonnebloemstraat al kunnen kennismaken met 1-richtingsverkeer en dat is ons niet bevallen. Wij zijn dus tegen dat plan.

Gemeente | June 4, 2020 8:54 AM

De gemeente ontvangt ook veel verzoeken van bewoners om de rijrichtingen terug te brengen naar . Om die reden starten we een proef in september en mogen bewoners daarna stemmen.Bob | June 4, 2020 5:06 PM

Ik mis de onderwerpen/agendapunten die bij eerste sessie aangemeld zijn. Waarom ?

Gemeente | June 8, 2020 9:48 AM

Beste Bob, kan je aangeven om welke onderwerpen het gaat? De agendapunten waar je je voor kon aanmelden voor de wijkbijeenkomst van 12 maart jl. komen allemaal terug op de website.Login om verder te gaanCancel