logo

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Status

Dit agendapunt krijgt prioriteit

Prettig opgroeien in de Bomen- en Bloemenbuurt

Door: Gemeente
May 27, 2020
Wat willen we bereiken?

De jeugd verdient een plek in de wijk. We willen dat zij prettig kunnen opgroeien in de Bomen- en Bloemenbuurt. Dan zorgen ze ook niet voor overlast.

Wat gaan we doen?

We gaan onveilige plekken veilig maken, een plek zoeken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en overlast zoveel mogelijk verminderen.

Wie zijn daarvoor nodig?

Jongeren, wijkagenten, gemeente Den Haag, Voor welzijn, Scholen.

Dit agendapunt bestaat uit deze ideeën van bewoners:
Verlichting speeltuin Irisplein
Overlast schoolplein Zonnebloemschool
Mosquito tegen hangjeugd Irisplein
Hangjongeren Stokroosveld
Verlichting wandelpad Stokroospark

Reacties

Verbeteringen

Teun | May 27, 2020 7:19 PM

Stenen tafeltennistafel weer terug bij voetbalkooi ieplaan. Mogelijk daar ook ruimte maken voor tennismuurtje, zodat kinderen ook een bal tegen de muur kunnen slaan.

jan | May 31, 2020 5:41 PM

graag terug, hij werd gebruikt !

k_ | June 7, 2020 7:27 PM

een graag ook op andere plekkenEllen | May 28, 2020 8:57 AM

Verlichting op paden van Segbroek park die grenzen aan de flats minder kans op inbraak.Ronald | May 28, 2020 11:22 AMBij de herinrichting goudsbloemlaan vanaf 15 juni 2020 is het stuk tussen goudenregenplein en irisstraat niet meegenomen.

De overlast van de stoep, losliggende kapotte tegels en

de te grote bomen , waardoor de wortels het trottoir helemaal uit zijn voegen duwt.

Gemeente | May 31, 2020 9:46 AM

Op dit moment wordt dit deel niet meegenomen met de as werkzaamheden. De wegbeheerders hebben aandacht voor dit stuk maar niet de middelen om dit deel in zijn geheel opnieuw in te richten. Als er zich gevaarlijke situaties voordoen dan kunt u dit melden via 14070 of de website. Dan zorgen zij dat dit wordt verholpen.Ronald | May 28, 2020 11:25 AM

Heel segbroek is vernieuwd met nieuw trottoir, behalve het stuk goudsbloemlaan tussen goudenregenplein en irisstraatN. | May 28, 2020 3:17 PM

Maak van het Stokroosveld een openbaar sportcomplex, waar bewoners/jongeren kunnen sporten.jan | May 31, 2020 5:45 PM

naast de speeltuin rodekruisplantsoen /fahrenheitstraat ligt een grasveld, dat zou wat mogen worden uitgebreid ten koste van heesters zodat er ook een balletje kan worden getrapt en de sportdag van de basisschool er beter kan worden gehouden.Vragen

karin | May 27, 2020 5:49 PM

Is het bekend dat op het parkeer terrein van de sportclub HBS achter de container, het elektriciteitshuisje of vanuit auto's gedeald werd? Nadat het parkeerterrein even gesloten was is het mij niet meer opgevallen maar het blijft denk ik wel een aandachtspunt.
Het was meestal door de weeks om een uur of acht half negen.

Gemeente | May 28, 2020 2:43 PM

De plek is bekend als hangplek voor de jeugd. Ik ga de er vanuit dat de wijkagent weet wat zich hier nog meer afspeelt maar geef dit voor de zekerheid door.Jacqueline | May 28, 2020 7:20 PM

Het Seghbroekpark tussen de Goudenregenstaat en Kwartellaan wordt regelmatig bezocht door hangjongeren waarbij men tot in de vroege uurtjes luidruchtig is. Het vermoeden is dat er meer plaatsvindt dan het daglicht verdraagt. Wij zouden graag zien dat hiertegen actie wordt ondernomen.

Gemeente | May 31, 2020 9:43 AM

De politie en het jongerenwerk is op de hoogte van de overlast en spreekt jongeren hier regelmatig op aan. Vaak gaat het om jongens en meisjes die uit de wijk komen. Zij hebben behoefte om na school, werk of bijbaantje elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. Is het park hier niet voor geschikt? Of zouden ze dit niet mogen? Wat is de plek van de jeugd in Segbroek en hoe zorgen we er samen voor dat ze prettig opgroeien zonder daar de omgeving te veel mee te belasten?pieter | June 6, 2020 10:41 AM

Ten eerste, de overlast op het schoolplein van de Zonnebloemschool wordt veroorzaakt door jongeren die wel EN niet uit deze buurt komen. Dus het probleem is breder. Ten tweede: als ik ze aanspreek krijg scheldpartijen, middelvingers en dreigementen over mee heen. De politie en jeugdwerk is hier al lange tijd van op de hoogte. Vaak heeft de politie geen tijd of is te laat. En als de politie op tijd is blijf het bij een waarschuwing. Tijd om aan te spreken is voorbij--> beboeten!Login om verder te gaanCancel